vrijdag 12 september 2014

Belangrijke kennisgeving
Wij verzoeken u om het volgende aandachtig te lezen:

Tijdens een bezoek van twee inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 30 juli 2014 zijn uit ons magazijn twee steentjes Actinolietkwarts/Tremoliet meegenomen voor nader onderzoek. De steentjes zouden mogelijk asbest kunnen bevatten. Vooruitlopend op de uitslag van het laboratoriumonderzoek hebben wij de stenen direct uit de handel genomen, om een eventueel  risico te vermijden. Op 3 september is de uitslag van  het onderzoek bekend geworden en bleken de stenen inderdaad Actinoliet (ook wel groene asbest genoemd) te bevatten. Volgens de Nederlandse wet en het 'productenbesluit asbest', waar alles wat asbest bevat onder valt, dus ook deze steentjes, mag je geen asbesthoudende producten maken, invoeren, verkopen, toepassen of bewerken. Vandaar dat wij u geen Actinoliet-Actinolietkwarts/Tremoliet  meer kunnen aanbieden.
Diverse collega groothandels en winkels zijn ook door de inspecteurs bezocht en hebben dezelfde maatregelen genomen. Dit betekent niet dat u risico’s heeft gelopen, wij zijn van mening en onderzoeksbureau ‘s met ons dat een onbeschadigde steen waarin niet gezaagd of geboord wordt zeer weinig tot geen risico  met zich meebrengt. U kunt Actinolietkwarts en Tremoliet nog wel in onze buurlanden kopen, de wetgeving is daar kennelijk minder draconisch. Wij raden u dat echter niet aan want daarmee maakt u zich schuldig aan overtreding van het produktenbesluit asbest en riskeert u strafvervolging. Dit geldt ook voor produkten die u meebrengt van een excursie of stenen zoektocht in bijvoorbeeld Noorwegen, Oostenrijk of Zwitserland waar u aktinoliet en tremoliet overvloedig in berggebieden kunt vinden.