zondag 14 september 2014

Misverstand Morado Opaal/Tiffany Stone
 
Op internet circuleert momenteel een gerucht als zouden Morado Opaal en Bertrandiet/Tiffany Stone dezelfde stenen zijn. Welnu, wij hebben de vindplaatsen bezocht en zijn bovendien de grootste importeur van deze 2 steensoorten. Wij geven u hier de juiste informatie:
 
Morado Opaal is Opaliet en is een waterhoudende amorfe variĆ«teit van het mineraal kwarts, (vergelijk: de kristalvorm van kwarts is Bergkristal). De mooie paarsblauwe kleur van Morado Opaal wordt veroorzaakt doordat er naast het kwarts ook blauwe fluoriet aanwezig is. De naam Opaal voor Opaliet is juist, hoewel voor Opaal zonder het kleurenspel wat edele Opaal kenmerkt beter de naam Opaliet gebruikt zou kunnen worden om het verschil tussen edele Opaal met kleurenspel en gewone Opaal zonder kleurenspel aan te geven.
Vanwaar de naam Morado Opaal: welnu daarvoor is de paarsblauwe kleur verantwoordelijk,
Morado is een Spaans woord en u kunt het al raden: het betekend paars, de naam heeft verder niets met de vindplaats (centraal Mexico) te maken.

Tiffany Stone/Fluoriet Opaal/Bertrandiet is een conglomeraat van steensoorten bestaande uit Kwarts soorten, Opaliet, Fluoriet en microkristallijne Bertrandiet.
Bertrandiet is een Beryllium mineraal en wordt gevormd door (gedeeltelijke) omzetting van een ander mineraal wat we allemaal kennen als Beryl, Aquamarijn etc.
De naamgeving: Tiffany Stone doet denken aan de Tiffany glaskunst waardoor van stukjes gekleurd glas middels koperfolie en soldeertechniek een soort glas in loodeffect bereikt wordt. Het conglomeraat (breksie) van verschillende steensoorten doet wel wat aan Tiffany glaskunst denken. Fluoriet/Opaal wordt het genoemd vanwege de aanwezigheid van Fluoriet en Opaliet (vergelijk Morado Opaal) en Bertrandiet vanwege de aanwezigheid van het Beryllium mineraal Bertrandiet. Strikt genomen is de naam Bertrandiet onjuist want deze naam is toegewezen aan het mineraal Berylliumsilikaathydroxyde (sorosilikaatgroep), dit mineraal is in slechts kleine hoeveelheden aanwezig in de Tiffany Stone. In de Verenigde Staten is de naam Bertrandiet echter ook in gebruik voor het hele conglomeraat van gesteenten dat Tiffany Stone genoemd wordt.
Tiffany Stone/Bertrandiet wordt gevonden in min of meer bolvormige concreties in de Brush Beryllium Mine in de Western Desert 50 mijl ten westen van Delta in Utah (USA). Dit is het grootste Beryllium voorkomen op het Westelijk halfrond

vrijdag 12 september 2014

Belangrijke kennisgeving
Wij verzoeken u om het volgende aandachtig te lezen:

Tijdens een bezoek van twee inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 30 juli 2014 zijn uit ons magazijn twee steentjes Actinolietkwarts/Tremoliet meegenomen voor nader onderzoek. De steentjes zouden mogelijk asbest kunnen bevatten. Vooruitlopend op de uitslag van het laboratoriumonderzoek hebben wij de stenen direct uit de handel genomen, om een eventueel  risico te vermijden. Op 3 september is de uitslag van  het onderzoek bekend geworden en bleken de stenen inderdaad Actinoliet (ook wel groene asbest genoemd) te bevatten. Volgens de Nederlandse wet en het 'productenbesluit asbest', waar alles wat asbest bevat onder valt, dus ook deze steentjes, mag je geen asbesthoudende producten maken, invoeren, verkopen, toepassen of bewerken. Vandaar dat wij u geen Actinoliet-Actinolietkwarts/Tremoliet  meer kunnen aanbieden.
Diverse collega groothandels en winkels zijn ook door de inspecteurs bezocht en hebben dezelfde maatregelen genomen. Dit betekent niet dat u risico’s heeft gelopen, wij zijn van mening en onderzoeksbureau ‘s met ons dat een onbeschadigde steen waarin niet gezaagd of geboord wordt zeer weinig tot geen risico  met zich meebrengt. U kunt Actinolietkwarts en Tremoliet nog wel in onze buurlanden kopen, de wetgeving is daar kennelijk minder draconisch. Wij raden u dat echter niet aan want daarmee maakt u zich schuldig aan overtreding van het produktenbesluit asbest en riskeert u strafvervolging. Dit geldt ook voor produkten die u meebrengt van een excursie of stenen zoektocht in bijvoorbeeld Noorwegen, Oostenrijk of Zwitserland waar u aktinoliet en tremoliet overvloedig in berggebieden kunt vinden.